تقويم آموزشي

 

بسمه تعالی
تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی تجن
سال تحصیلی 93-1392
 
نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
 

انتخاب واحد

19 شهریور ساعت 10 صبح لغایت 21 شهریور ماه ساعت 23:59 ---> دانشجویان رشته مهندسی صنایع - کارشناسی پیوسته صنایع غذایی - کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی - کاردانی حسابداری - ارشد شیلات - ناپیوسته شیلات


21 شهریور ساعت 10 صبح لغایت 23 شهریور ماه ساعت 23:59 ---> دانشجویان مهندسی مواد - کارشناسی ناپیوسته حسابداری - کاردانی کامپیوتر - کارشناسی پیوسته علوم دام - ارشد صنایع غذایی

 

شروع کلاس ها

23 شهریور ماه


حذف و اضافه

9 لغایت 11 مهر ماه


پایان کلاس ها

12 دی ماه


امتحانات نیمسال اول

14 دی ماه لغایت 3 بهمن ماه

 

 

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
 

انتخاب واحد

 14 لغایت 20 بهمن ماه

 

 

انتخاب واحد با تاخیر

23 لغایت 24 بهمن ماه

 

ثبت نام دانشجویان جدید الورود - تکمیل ظرفیت بهمن

20 لغایت 24 بهمن ماه


شروع کلاس ها

26 بهمن ماه


حذف و اضافه

3 لغایت 8 اسفند ماه


پایان کلاس ها

13 خرداد ماه 1393


امتحانات نیمسال دوم

18 خرداد ماه لغایت 5 تیر ماه 1393