تقويم آموزشي

 

بسمه تعالی
تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی تجن
سال تحصیلی 96-1395
 
نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
 

شروع کلاس ها

23 شهریور ماه


حذف و اضافه

9 لغایت 11 مهر ماه


پایان کلاس ها

12 دی ماه


امتحانات نیمسال اول

14 دی ماه لغایت 3 بهمن ماه

 

 

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
 

انتخاب واحد

 14 لغایت 20 بهمن ماه

 

 

انتخاب واحد با تاخیر

23 لغایت 24 بهمن ماه

 

ثبت نام دانشجویان جدید الورود - تکمیل ظرفیت بهمن

20 لغایت 24 بهمن ماه


شروع کلاس ها

26 بهمن ماه


حذف و اضافه

3 لغایت 8 اسفند ماه


پایان کلاس ها

13 خرداد ماه 1393


امتحانات نیمسال دوم

18 خرداد ماه لغایت 5 تیر ماه 1393